https://www.bestdentalsupport.nl/diensten/wet-en-regelgeving
   
  Oplossingen Best Dental support

  Wet- en regelgeving

  Is uw praktijk inspectie proof?

  Wet- en regelgeving

  Volgens onderzoek van het KNMT besteedt de tandarts een kwart van de werkweek aan zijn administratie. Dit vermindert voor 90% het werkplezier van de 400 ondervraagde tandartsen. (bron: KNMT, sept 2018).

  Registraties voortkomend uit de algemene praktijkrichtlijnen en protocollen, de jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de uitwisseling van gegevens middels beveiligde verbindingen (AVG) zijn een paar van de meest tijdrovende bezigheden. Wij helpen u hierbij zodat u minder kostbare tijd aan deze bureaucratie kwijt bent en meer plezier in uw werk heeft.

  Premiumpakketten

  Met onze pakketten voorzien wij in volledige praktijkondersteuning op het gebied van stralingsbescherming, infectiepreventie, arboregelgeving, privacywetgeving, het werken met gevaarlijke stoffen, de protocolverplichting en de kwaliteitszorg binnen uw praktijk. Niet alleen brengen wij in kaart aan welke verplichtingen u dient te voldoen, wij ontzorgen tevens bij het in overeenstemming krijgen en houden van uw praktijk met betrekking tot wet- en regelgeving. Onderstaande pakketten kunnen we u bieden:

  • ​Stralingsbescherming
  • Infectiepreventie
  • Arbo & Milieu
  • Praktijkhandboek
  • AVG
  • HRM
  • Afvalverwijdering

  Download PDF